Võta ühendust: (+372) 53 583 268
UUS JA KVALITEETNE Piiramatu läbisõit 24h autoabi kogu Euroopas

Renditingimused

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Broneerimine

Matkabussi broneerimistasu on 20% üürihinnast. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist Simita OÜ kontole EE641700017003802777 Nordea bank. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu tühistamisel vähem kui 24 tundi enne selle algust vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata.

Tagatisraha

Matkaauto üürnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 300 EUR. Pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Üürnikule 7 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist või tasaarveldatakse viimase üürimaksega kui rendiperiood on pikem.

Rendihinnad

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Maksed

Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Kindlustused

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 300 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmine Eestist väljapoole

Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

Auto seisukord

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid.

Kütus

Sõiduk antakse üle ja tagastatakse täispaagiga. Sõiduki tagastamisel mittetäielikult täidetud paagiga või tangituna mitteettenähtud kütusega peetakse tagatisrahast kinni puuduva kütuse maksumus ja lisaks tankimistasu summas 20 EUR. Kütus ei sisaldu üürihinnas. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Üürnik.

Auto üleandmine ja tagastamine

Matkaauto antakse üle kokkulepitud ajal ja sellest hektest algab rendiperiood. Sõiduki iga kasutuspäeva pikkuseks arvestatakse 24 tundi. Üürniku soovil antakse auto Tallinnas Üürnikule üle tema soovitud kohas. Seejuures lisandub üürile 20 EUR kohaletoomise tasu. Sõiduk antakse üle ja tagastatakse puhtana. Nõude mittetäitmisel Üürniku poolt peetakse tagatisrahast autopesu ja salongipuhastuse kulude katteks kinni kuni 100 EUR (auto sisepesu 60 EUR, reoveepaagi ja WC tühjendamine 40 EUR). Välispesu ei pea üürnik teostama. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse üürileandja ja üürnik koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija hinnakirja alusel.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Muu

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.

Varustus

Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega.

Täielikud tingimused leiate rendilepingult.